ناریاسافت

پوسته بی نظیر جهانگرد

خانه

[slzexploore_core_block_title_sc margin_bottom_title=”20″ icon_ex=”flaticon-people” sub_title=”تولد دوباره” title=”ما جهانگرد هستیم” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”]
[slzexploore_core_item_list_sc list_item_one=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%205%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%22%7D%5D”]
[slzexploore_core_item_list_sc list_item_one=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%2210%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20120%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%22%7D%5D”]
[slzexploore_core_item_list_sc list_item_one=”%5B%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%2210%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20120%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%22%7D%5D”]
[slzexploore_core_button_sc url=”url:%23||” text=”اکنون بخرید” extra_class=”mrm mbm”][slzexploore_core_button_sc url=”url:%23||” bg_transparent=”transparent” color_button_hover=”#3c3c3c” color_text_hover=”#ffffff” color_border=”#c3c3c3″ text=”سفرهای بیشتر” extra_class=”mbm”]
[slzexploore_core_block_title_sc icon_ex=”flaticon-people” sub_title=”پک و برو” title=”تورهای عالی”][slzexploore_core_tour_carousel_sc limit_post=”5″ category_list=”%5B%7B%7D%5D” location_list=”%5B%7B%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” btn_book=”مشاهده جزئیات” btn_wlist_action=”yes” cat_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[slzexploore_core_button_sc url=”||” color_text_hover=”#ffffff” text=”تورهای بیشتر”]
[slzexploore_core_banner_sc title_main=”Go Explore” description=”There are many variations of passages of. Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look.” image_bg=”209″ image_video=”211″ id_youtube=”moOosWuoDyA” button_txt=”مشاهده جزئیات”]

این جهان بزرگ در خارج وجود دارد

برو جهانگردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[/slzexploore_core_banner_sc]

[slzexploore_core_block_title_sc icon_ex=”flaticon-people” sub_title=”ضمانت کیفیت” title=”هتل های پیشنهادی”][slzexploore_core_accommodation_grid_sc pagination=”” bg_color=”#ffffff” category_list=”%5B%7B%7D%5D” location_list=”%5B%7B%7D%5D” facility_list=”%5B%7B%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” btn_book=”مشاهده جزئیات”]
[slzexploore_core_button_sc url=”||” color_text_hover=”#ffffff” text=”هتل های بیشتر”]
[slzexploore_core_testimonial_sc icon_ex=”flaticon-people” title_top=”آرامش و لذت بردن” title_main=”مسافران راضی” image=”222″]
[slzexploore_core_recent_news_sc title_one=”داستان اکتشافی” title_two=”اخبار و آپدیت ها” limit_post=”3″ show_tag=”3″ category_list=”%5B%7B%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” button_text=”مشاهده جزئیات”]
[slzexploore_core_discount_box_sc style=”3″ usebutton=”2″ url1=”url:%23||” btn_text_2=”#ffffff” bg_transparent2=”transparent” btn_bg_2=”rgba(0,0,0,0.01)” btn_bg_hover_2=”#3c3c3c” color_border2=”#ffffff” left_text=”جهانگردی” discount_percent=”50″ dicount_text1=”تخفیف” dicount_text2=”فروش” image=”253″ buttontext1=”الان رزرو کن” buttontext2=”مشاهده جزئیات” left_text2=”رویایی” left_text3=”ماجراجویی”]

لورم ایپسوم متن ساختگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/slzexploore_core_discount_box_sc]

[slzexploore_core_block_title_sc margin_bottom_title=”20″ icon_ex=”flaticon-people” sub_title=”تعداد افتخارات” title=”یک واقعیت کاوش” description=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است”]
[slzexploore_core_item_list_sc style_icon=”2″ list_item_one=”%5B%7B%22info_main%22%3A%221456%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%222385%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%22356%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D9%81%22%7D%2C%7B%22info_main%22%3A%222345%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%5D”]
[slzexploore_core_button_sc url=”url:%23||” text=”موارد بیشتر”]
[slzexploore_core_gallery_sc style=”image_regions” images_all=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_fw%22%3A%22fa%20fa-plane%22%2C%22icon_ex%22%3A%22none%22%2C%22img%22%3A%221148%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_fw%22%3A%22fa%20fa-map-marker%22%2C%22icon_ex%22%3A%22none%22%2C%22img%22%3A%221145%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_fw%22%3A%22fa%20fa-users%22%2C%22icon_ex%22%3A%22none%22%2C%22img%22%3A%221147%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_fw%22%3A%22fa%20fa-suitcase%22%2C%22icon_ex%22%3A%22none%22%2C%22img%22%3A%221144%22%7D%2C%7B%22icon_ex%22%3A%22flaticon-building%22%2C%22img%22%3A%221146%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_fw%22%3A%22fa%20fa-plane%22%2C%22icon_ex%22%3A%22none%22%2C%22position_top%22%3A%2232%25%22%2C%22position_left%22%3A%2220%25%22%2C%22img%22%3A%222265%22%7D%5D”]
[slzexploore_core_contact_sc style=”2″ insert_container=”yes” contact_form=”46″ title=”تماس با ما” description=”فقط بسته و رفتن! اجازه دهید ترک برنامه سفر خود را به کارشناسان سفر!” image=”242″ background=”245″]